Openbare documenten

Hieronder vind je belangrijke openbare documenten van USDV U Dance, zoals de statuten, het contributiereglement en het huishoudelijk reglement. Interne documenten zijn te vinden op het ledenportaal.

Contributiereglement, per aug 2023, Membership regulations August 2023
Cookiebeleid, per 01-01-2023
Gedragscode USDV U Dance per 01-01-2021
Huishoudelijk reglement per juni 2023
U Dance Infoboekje 2023-2024 per 12-09-2023
Privacyverklaring per 31-05-2021
Statuten per 30-1-2023
Donateursreglement per 18-07-2023, Donorships regulations July 2023

De notulen van de Algemene Leden Vergaderingen worden per mail naar onze leden gestuurd en staan op het ledenportaal. Desgewenst kunnen leden deze opnieuw opvragen door te mailen naar secretaris@usdvudance.nl