Openbare documenten

Hieronder vind je belangrijke openbare documenten van USDV U Dance, zoals de statuten, het contributiereglement en het huishoudelijk reglement. Interne documenten zijn te vinden op het ledenportaal.

Statuten, 26 mei 2014
Contributiereglement, per 01-09-2020
Gedragscode Studentenorganisaties
Huishoudelijk Reglement, per 04-10-2020
Privacyreglement, per 01-09-2019

De notulen van de Algemene Leden Vergaderingen worden per mail naar onze leden gestuurd. Desgewenst kunnen leden deze opnieuw opvragen door te mailen naar secretaris@usdvudance.nl