Openbare documenten

Hieronder vind je belangrijke openbare documenten van USDV U Dance, zoals de statuten, het contributiereglement en het huishoudelijk reglement. Interne documenten zijn te vinden op het ledenportaal.

Statuten, 26 mei 2014
Contributiereglement, per 09-08-2021
Gedragscode USDV U Dance per 01-01-2021
Huishoudelijk reglement per 18-02-2022
Privacyverklaring per 31-05-2021
Informatieboekje nieuwe leden (NL)
Informatieboekje nieuwe leden (ENG), per 06-09-2022

De notulen van de Algemene Leden Vergaderingen worden per mail naar onze leden gestuurd en staan op het ledenportaal. Desgewenst kunnen leden deze opnieuw opvragen door te mailen naar secretaris@usdvudance.nl