Openbare documenten

Declaratieformulier 2020-2021Hieronder vind je de de statuten der USDV U Dance zoals deze bij de oprichting opgesteld zijn, na aanpassing van artikel 12 bij de BLV (Bijzondere Leden Vergadering) van 26-05-2014, het huishoudelijk reglement en het contributiereglement der USDV U Dance.

Statuten, 26 mei 2014
Contributiereglement, per 01-09-2020
Gedragscode Studentenorganisaties
Huishoudelijk Reglement oktober 2020
Declaratieformulier 2020-2021
Toelichting RvA stemsysteem

De notulen van de Algemene Leden Vergaderingen worden per mail naar onze leden gestuurd. Desgewenst kunnen leden deze opnieuw opvragen door te mailen naar secretaris@usdvudance.nl